Hjälp, jag ska vara toastmaster!

Att var toastmaster/toastmadam på en fest är ett hedersuppdrag men också ett ansträngande jobb. Du kan oftast inte slappna av under middagen utan måste hela tiden hålla i trådarna. Det är du som ska informera om alla praktiska saker och hålla i alla händelser under middagen. Toastmasterrollen är oftast inte tillräckligt uppskattad då de som inte varit toastmaster under en fest riktigt kan förstå vilken press och tid det tar att förbereda sig och det engagemang det tar under kvällen. Var därför väl förberedd för uppgiften och tacka inte ja till att bli toastmaster om du inte tror att du kommer ha tid att förbereda dig ordentligt. Vi vill här ge er några tips för att förenkla er toastmasterroll.

Inledning

Som inledning kan du gärna göra lite egna reflektioner eller något uppträdande. Det kan vara bra att lätta upp stämningen lite. Dels för att gästerna tycker det är roligt men också för att kratta manegen för de första talarna. Det är också ett bra tillfälle att dra igenom alla de praktiska regler som omgärdar en fest t.ex. rökpauser, tider, toaletter m.m.

Taltid

Försök att hålla en taltid på 5-7 min. Kontrollera med alla talarna innan festen om vad de uppskattar sin taltid till. Det är bra för dig när du gör ett schema för kvällen. Dock kan de allra närmaste få hålla längre tal.

Talordning

Det finns en klassisk turordning för tal och den är att familj går först och sen vänner. Denna enkla uppdelning passar på födelsedagsfester o.s.v. men när det är bröllop finns det mer strikta regler att följa. Nedan finner du två stycken alternativ som du kan ladda ner och ha som mall. Det är en kort och en längre version.

Spontana talare

Ja det är alltid svårt att säga nej till dem som vill ställa sig spontant upp hålla tal men var noga med att fråga vad personen tänkt prata om och hur lång tid det tar. Om det under middagen på t.ex ett bröllop skulle komma fram en person som vill säga några ord ta reda på om personer är nykter, är det relevant att den här personen håller tal, känns det seriöst. Var hård i dessa lägen och om det inte passar svara artigt att det är ett tajt schema och du ska göra vad du kan och be att få återkomma. Det är i många fall vanligt att personen ifråga efter ett tag, inte är lika angelägen att få hålla talet.

Att tänka på!

Koordinera med hovmästare/ restaurangansvarig. Väldigt viktigt att ni hela tiden har kontakt så att servering av mat och dryck inte krockar med det du gör. Framförallt då när det gäller den varma maten som måste planeras av köket.
Ska det användas projektorer, datorer m.m. i talen så be att få allt på plats innan så att du kontrollera att den tekniska biten fungerar.
Se till att du får en bordsplacering där du inte stör gästerna och kan ställa dig upp så alla ser.
Kontrollera att bordsplaceringslistor sitter på strategiskt bra ställen där alla kan se.
Tänk på att det är du som driver hela middagen och ingenting händer om inte du tar initiativ till det. Därför kräver det att du har kontroll på alla detaljer kring festen.
Se till att hålla ett lågt intag av alkohol under middagen.
Om det är en större fest med många tal kan det vara klokt att vara två toastmasters.
Ett körschema är ett måste vid större tillställningar och bröllop. Det behöver inte var ett minutschema men det ska visa i vilken ordning saker och ting ska ske. Det är bra för dig men också för personalen som jobbar med servering och mat.
Planera talen. Du kan fråga de som ska hålla tal vilken typ av tal de tänker hålla, detta för att undvika att det inte blir t.ex. tre sånger efter varandra.